Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 313 —
Wat baet dat ick Amiëus, als de Griekea Troyen, heb inge-
aomen ?
Wat baet dat ick de vroome burghers, als Ulysses, heb verrast ?
Wat baet dat ick oyt in Pycardiën ben ghecomen P
Wat baet dat ick onghenoyt in Vrancrijck com' te gast?
Wat baet ? overal wort op mij ghecoockt en ghepast.
Wat baet dat ick met ghowelt wil drijven den toi ?
Wat baet dat ick 's konincx ondersaten doe overlast ?
Wat baet mij S. Petrus sleutel, en 'tzwaert van S. Pol ?
Adieu enz.
Adieu, seg ick, het princelijck Franssche quartier,
Adieu edele llhijn-stroom die ick heb bedwonghen.
Adieu Meurs, daer in laghen vecl Spaengiaerden fier.
Adieu Camillen-schans, die my vrywilligh zijt ontspronghcn,.
Adieu Grol, ick hoore ghy hebt oock accoort bedonghen,
Adieu Drent cn Twent, van nu tot inder eewicheydt;
Adieu Breefoort, seg ick met droevigher tonghen,
Adieu Linghen, te vergeefs ghy van mij ontset verbeydt.
Adieu Enschede wordt u oock mits desen gheseydt.
Adieu al miju vriendekens, die my oyt dienden ghetrou,
Adieu Oldenzeel, mijn ongheluok oock besclireyt.
Adieu Overijssel, de Vriessche vruehtrijqke landon.
Adieu, over mijn verlies wilt draghen rou.
Adieu, ick vaer nae Spangiën of Tyrol dra,
Adieu, ick beveel u in Godts handen, oock der Staten, Nassou,.
Zoo meught ghy Psalmen zinghen, ut, re, mi, fa, sol, la.
Adieu Berck, Meurs, Alpen, Amiëns, Breefoort, Liugen en
Grol, ick ga.
De zeren Landbeheerders.
Den pays , die was voorhanden,
Riep vcel volcks onwijs bedaclitj
Hier in dees Nederlanden, V.
Van Albertus mede ghebracht;
Sulcks niet en wacht,
Wt Spauien ofte van Hoornen;
En ghelooft dat immers niet.