Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
rä — 58 —
i
|i 1381) het Ruwaardsehap aan Filips, den zoon van Jakoh,
van Artevclde o]), die tot dusver als vergeten burger ge-
leefd had, maar die niet achterbleef, om iu zijn beleid, zoo
IJl binnen als te velde, al die geestkracht te toonen, die hom de
hem opgedragen waardigheid en macht waardig maakte. In
I de benarde stad weldra tot het uiterste gebracht, trok hij
' ruim twee maanden later, met 5,000 wakkere mannen naar
Brugge, om er den graaf zelf aan te tasten en het honge-
rende Geut spijs en buit te verwerven; zijir plan gelukte
i hem boven verwachting. Brugge werd genomen, Lodewijks
V edelen en helpers afgemaakt en verjaagd, en hij-zelf ont-
; ; kwam ter naauwernood, om hulp te zoeken bij Frankrijk
. en Borgonje (den erfgenaam van zijn bewind\ Gent was
voor het oogeublik gered. De fransclie hulp echter daagde
op, en de te vergeefs door Artevelde gewachte engelsche
bleef ae^iter, beide vooral door den samenhang, waarin den
grootcn van beide landen, de gentsche beweging met het
gelijktydige algemeene verzet van de lagere standen, tegen
den overmaehtigen adel, scheen te staan. Bij Commines
trok het fransche leger de Lijs over (10 Nov. 1382), en
bij Roosbeke, tusschen Iperen en Roesselare, viel, 11 dagen
later, de beslissende slag voor, waarin Filips met 9,000
Gentenaren sneuvelde, en die het grootste gedeelte van
Vlaanderen aan Frankrijk in handen gaf. Gent echter bleef
de onderwerping aan Lodewijk weigeren, en deze stierf
ruim een jaar later te St. Omer, om zijne staten en steden
aan het machtige Borgonje en zijn kraehtigen vorst te
laten.
In de volgende Pastourelle, kort voor den slag bij Roos-
beke geschreven, uit zich de weinig vlaamsche stemming
van een franseh hart over den gentschen oorlog;]
Entre Lille et VV^arncston,
Hors du chemin, en une prée.
Vi, le jour d'une aseention.
Droit a heure de relevée.
De pastoureaus grant assemblee,
pas u'estoient en revel;
Lo ov Oudin "VVillcmel