Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
is.
— 338 —
1597 en 1598.
Albertus' Jammer en klacbfen.
L
Copie van zekeren pasquil, gheslagen aen 't Ilof van Bruessel.
Albertus, die in't Nederlandt d' eerste eardinael
Die ghesonden als gouverneur-generael
En van alle papen de prineipael
Comt nu zien offer wat verhael
Maer omdat het landt soo kael
En dat sijn leven, sog ick, in dc schael
Dunekt my, dat hy de leste altemael
Hy meynt, dat hy van Hollandt admirael
Maer bevindt datter soo menighen harden pael
Dat van onghenuchten verandert sijn tael
In steed' van Hollandts te leeren, hy een Wael
Soo dat synen rooden klapmuts schier vael
En deur't wederstaen bevindt, datter te veel metacl
En dat don Hollander in 't schieten te liberael ƒ
II.
Een dacht ontsoet, Die Albertus doet.
Tot zynder schänden; Omdat hy moet,
Speelen banckeroet IFt dese landen.
Als ick al mijnen teghenspoet
Met schand moet sien en hooren,
Die my dees jonghe prince 1 doet.
Van Orangiën gheboren,
Dat cost my mijn vijf sinnen schier,
Sal hy de kansse winnen hier.
En mijn volck dus verstooren.
Ick had ghedacht in mijnen sin.
Heel Nederlant t' omringhen,
l „ dEcl Maurits idoon, Die maekle den Rijn schoon, In 'tgracf-
icbap Zutphen, Twcnt, Bracht hy den krijg ten end.*'_