Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 33i —
Soo gliingheii die Spaengiaerden Schampado altemael.
En hebben het fort verlaten, tWas voor de stadt eengroi:
Wy planten, t'onser baten; Oraenge, Blanehe, Blou i.
Die soldaten met troupen. Nu zijnde onbelaen
In jachten en in sloupen. Met haer oversten saen,
Creghen hier door eouragie, En voeren stracx aen landi
By 'tfort, sonder quellagie, Oft eenich wederstandt.
Acn landt zijn sy ghecomen, En stracx voort ghemarcheer
Nae stadt toe, als den vromen, Die sy, onghecesseert
Met vlieghende vaendels, ghetrouwe, Gheweldich inm
men ras,
Daer 't edel bloedt van Nassouwe d'Eerste ter mueren wa
d'Edel bloedt van Nassouwe, Met de;i Graef ons generae]
Als helden goet ghetrouwe, Waeren de principael.
De Spaengiaerden moesten wijeken, -Al schoten sy seergh(
stoort,
Naer 't casteel ghinghense strijken, Dat gavens op met accoor
Dus werdt de stadt ghewonnen, De vaendels daer gheplam
Gheplondert en doorronnen,. De Spaengiaerden tot schani
Een -wonderwerck verheven Is daer doen noch gheschiet,
Ten selven dach voorsclireven, Den eersten July siet.
T' sanderdaechs, 't heeft ghebleken, Zijn die galeyen ree
Voorts, door Herodes'treken, Wech gheruymt tot in zee
Heur schepen moesten daer blij ven. Die sy verlieten met schan
Ontrent darthien, de vijve Staken sy selfs in brandt.
Dus laghen wy daer ghestreken, Ick seght u overluyl
Ontrent twee volle weken; Veel kregen goeden buyt,
Soo werden huysen en sloten, Daer overal int landt.
Met de stadt onverdroten, Gheplondert en verbrant.
Soo quamen die soldaten Doen wederom aen boort.
Hebben de stadt verlaten, Naedat sy was verstoort;
Den thoorn wiert afgheschoten, tWas om de doeken goe1
Veel metalen schuts ghegoten Wert daer vercreghen vroci
Den vijfthienden Juny reene Zijn wy vertrockcn bly.
En quamen aent lant ghemeene, By de cape Siut Mary
1 De aan Oranjf» ontleende kleiren der Nederlandsche vlag. Ve
«de Jonge, Oi'er den oorsfirong der Nederl. Vln%, 's Grav. 1831 , bl.
«n 36-55, de juistheid Van wiens gevoelen hierdoor op uienw bev^
Ugd wordt.