Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 332 —
1596.
Tocht naar Cadïx.
Int jaer t* neghenticli sesse, Hooi-t toe, 'twcrt u verclaert.
Zijn gheeomen "^expresse, Tot Vlissinghen vergaert,
Vierenvijftich schepen schoone, Wt Hollant en Zeelandt,
Om de Enghelsche eroone Te doen onderstant.
Zijn Excellentie verheven. Met heeren en edelliên,
Heeft hemselven beghcven. Om te comen besien,
Graef Lodewijck van Nassouwe Track met ons prhicipael,
Jonckheer Jani als de getrouwe, Die was ons Admirael.
Den eersten Mey verheven. Zijn wy t'zeyle ghegaen.
De WieÜDgh wtghedreven. En quamen, onbelaên,
Voorspoedich, sonder veel slaven. Eer den vierden daeh was om.
Tot Pleymuyden in de haven, Daer wast al willecom.
De Engelsche met hoopen Schepen, seer wel ghemant,
Quamen daer oock aenloopen. Vergierden van alle kant,
Self quam daer in persoone Den grooten Admirael,
Oock den graef Exseex ydoone, Was onsen Generael.
Als wy nu altesamen By een waeren vergaert,
Die soldaten oock quamen Te schepe onbczwaert,
Zy waeren int ghetaele Ontrent thieu duyst gliesien,
Wy waren int gcneraele Wel achtliien duysent lien.
In Junius derthiene, Is dees Armade veyl
Triumphant, heerlijek om siene, Vertrocken onder zcyl,
Hondert tsestich schepen saene, Seer weynich meer noch min.
Zijn met goey wint ghegaene Naer Spaengien, t' zecwaert in.
Wy liepen in thien daghen De ISarrels int ghesicht.
Des anderen daegs wy saghen Den Vyghenberch seer dicht.
De caep Vincent Marye Z^n wy voorby gerunt.
En quamen soo opt zye, Daer wy 't hadden ghemunt.
En zijn alsoo voorspoedich. Den lesten Junij devijn,
Comen, met harten moedich, Ontrent d' eylant van Gades fijn,
Nu Calis Malis gheheeten; Den Speek was seer ghestoort.
Als hy het quam te weten, W^y wouden hem aen boort.
1 Jhr. Jau van Duivenvoorde, Ilecr van Warmond.