Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 3S0 —
Oorlof, ghy inwoonders altsaem
Van Hollant en Zeelant bequaem,
Laet ons den Heere vreesen,
Die ons nn wel int seste jaer,
In al onse benantheyt zwaer.
Zijn bystant heeft bewesen;
Zoo wy leven nae zijn gheWt,
Hy sal ons vry, dit is het slot,
Zijn ghenade bewijsen,
Ghedneriohlijek, tot alder stont,
Dus laet ons hem, wt 'sherten gront.
Voor zijn weldaden prijsen!
1594.
Krnst vau OostenrUk.
[Zie over Ernst v. Oostenrijk, als landvoogd in Belgi»,
de Nederl. onder Filips 11. blz. 214 vv.]
VerheueliTu, Belgiea, Nederlandtsehe vrouwe,
Legghet af den rouwe, doet aen der vreuchden cleet.
Hier is ghearriveert, in u landouwe.
Een Aerts-Hertoghe, Prince en Grave ghetrouwe,
Alsoo ick houwe, die u wt droeflieyt en loet
Comt verlossen, daer af is claer bescheet.
Met goet, bloet, en zweet sal hy u assisteereii,
Teghen u vyanden, die noch, stuer en wreet.
Met yver heet u soecken te violeeren.
Wilt zijn Hoocheyt in weerden accepteereu,
Ghy sult floreeren in corte jaren;
tIs epn vorst, die dorst na des landts welvaren.