Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
kwam. Van daar deze burgerstrijd, die vrij langen tijd
aanhield, en waaruit bovenstaand rijm de getuigenis van
een zege der 13ruggenaren vierde. „ Op den xiiij dagh
van Meye" namelijk „quamen die van Geudt te Ürugglie,
op de Vrydaehmaret, eude daer ward seere ghcvochte;i,
ende bleven daer veele versleghen aen bieden syden, ende
daer bleven vele Geutenaers ghevauglieu. Die van Genttt
vertraken uut Brugghe ter Boeverye-poort en, meenende te
treekene te Dixmude, te Vuerne, ende also in 'tr Westvrye;
maer als sy quamen te St. Aliehiels buten Brugghe, sy
worden gheware dat sy veele vrome lieden verloren had-
den, ende daeromme sy keerden weder ia Brugghe endo
ghiughen ter Vrydaelimarct. Die vau Brugghe werdent ghe-
ware ende quamen ghewapeut van alle syden ter Vrydaeh-
maret, roepende: Vlaeaderen Leeu. Daer ghine men vech-
ten, kerven, ende houwen, ende die van Gendt verloren
daer vele voles, ende hadden een quade reyse. Afen hiet
die van Gendt in dien tijde Clauwaerts, omdat sy op hare
mouwe droughen drye Liebaertselauwen, ende die vt^u
Brugghe hict men Lelyaerts, omme dat sy dronghen Le-
iyen op hare mouwen. Omdat die van Brugghe haer steede
behielden, teghen die van Gendt, e^tle de victorye, daer-
omme sy maecteu eeu liedekin, dat men sane achtersteede
te Brugghe." (Kron. van Vlaeuderen) L bl. 219).]
1582.
Geiitsclie oorlog.
Filfps v«in Artevelde.
LVVsterVInC, VLederMVVs, naChtegaeL,
By desen voghelen soe weet men wael,
Hoe men tjaer ons Heeren las.
Doe die strijt tot Roosbeek was.
De Gentenaars, in hun opstand tegen Lodewijk (van Male),
cn door dezen maanden lang belegerd, droegen (SI Tebr.