Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— S29 —
Die moesten sy, voor haren loon,
Oock altemael ontbeeren.
In Junio twintich ende vier.
Zijnde den dach ten avont schier,
Is de stadt opghegheven;
Maer eerst des anderdaechs daeraea.
Zijn de soldaten wtghegaen^
Maer dry zijnder ghebleven.
Die den Berch meed' hadden vercocht,
tWelck hun heeft aen een galgh ghebrocht.
Ten Bcrch zijnse ghehaughen;
Dus sietmen dat sulck volckjeu fel,
Die haer Overheyt zijn rebel.
Noch al hun loon ontfanghen.
Binnen 't belegh ist oock gheschiet,
Dat graef van Hohenlo subiet
Maeekten een loos allarme.
Des stadts Gouverneur coen en fier,
Ghenaemt de heere van Masier,
Hy was doe alsoo warme;
Om 't ontset te sien comen aen,
Is hy opten thoren ghegaen,
Zijn Cappelaen oock mede,
Alwaer sy quamen inden noot.
Want zj zijn daer gheschoten dopt.
De schiltwacht oock ter stede.
Ons volck heeft oock, clocck ende stout,
Wtghevallen soo menichfout,
Teghen 'theyr der vyanden;
Hebben malcanderen gheslaên,
Ons volek braehter dickwils ghevaêu,
Den vyant t'zijnder schänden.
Tot Turnhout ende elders, siet,
Daer de vyant quam int verdriet,
Heefter veel volcx ghelaten.
Ghelooft sy Godt ghebenedijt.
Die ons nu langhe heeft bcvrijt.
Voor degheen, die ous haten.