Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— —
Doen ons volek eerst quam voor de sladt.
Heeft den vyant een schans gehadt i,
Buyten de stadt gheleghen,
Daerom ons volck hen heeft gestelt.
Om die te winnen met gewelt.
En hebbens' oock gekregen;
Doen den vyandt den schans was quijt,
Doen is ons volck, al metter tijdt,
Naerder der stadt gekomen;
Daer lach noch een fort tusschen tweên,
Dat heeft ons volck oock afgesneên
Van de stadt, al sonder schromen.
Doen heeft de vyant noch ghehadt
Eeu schans tegen over de kat.
De Contrepunct by namen,
Waemaer ons volck oock heeft ghetraeht.
Om die te winnen metter macht,
Derwaert dat sy oock quamen,
Op S. Jans-dach of daerontrent.
Dat sy de Contepunet present.
Te bestormen begonnen,
Capiteyn Haen , en Buveri,
Elck van een Zeeusche Compaigni,
Hebben dit punct ghewonnen
Als den vyant sach op dat pas.
Dat hy de Contrepunct quijt was,
Socht hy om t' accordeeren;
Dees mare wert, al metter spoet,
Ghedraghen aen graef Maurits goet.
Diet niet wou refuseeren;
tAecoort dat wert besloten saen:
Het garuisoen soude wtgaen.
Met laêrlien zijdgheweere,
Maer sesthien vendelen, seer schoon,
dieze zijde niets tot ontzet der benaauwde vesting te ondernemen was,
brak bij op ea legerde zich te VVaasbeek of Waspik." Dez.
1 Het fort Steelhoven , dat zich reeds 5 April aan Maurits overga J,
2 Zie het verhaal der vermeestering bij Bosscha , I. bl, 348.