Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 764 —
lok bctaelde de Berghverkoopers net
Verlies ick H weer, daer speelt de duyvel met.
Doen ick Geertruydenbergh had ingekregen.
Speelden my Geus weder een pert te degen,
Sy brachten tot Breda den turf aen 'tvyer
Als ick 'tgedenek, 't herte, dat breeckt my schier.
's Hertogenbosch was eens byna gaen strijeken,
Daer quam een Duytschen graef in met practijcken 3,
Sy mochten noch wel varen als Breda,
Verlies ick 's Bosch, dat gaet my veel te na.
Hier meed' adieu, o koningh Philips vereoren.
Doet my bystant of 't landt gaet heel verloren
Sendt geldt met hoopen, geldt, geldt! is de leus,
Breught geldt, geldt, geldt! of ick moet worden Geus.
Och, princelijcken Paus! verhoort mijn klagen,
Wilt al dees Luyters door 't vagevyer jagen,
Die mij dit vlas hebben gerockent straf.
Met eeren en sal ick 't niet spinnen af.
1 Zie bov^, bladz. 305. 2 Zie boTcn.
3 Waarschijnlijk bedoelt de dichter den mislukten aanslag van grai
Tilips van Hohenlohe in Jan, 1585, waarover verg. hel Brief Di.^cours i
Heitnans' Verzameling van Kron. betr, 's Hertogenhosch ^ bl. 605 vv. s
in diens Gesch. Mengelw. II. 367 vv.
1592.
ISieenwiJk belegerd.
(28 Mei — 5 July.)
I.
{Chanson gettée hors Steenwio par Venneniy ^ y assiégé.)
De la folle entreprise Des comtes de Nassau 1
A Steenwyc, la jolie, Hs donneront Tassault,
1 Dcxe bestond namel^k ia Walen, onder Coqu«U