Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 323 —
Wilt Philips my geen spaensche ducaten senden,
Soo sal mijn rijck seer haest in Brabant enden,
tis al geit, geit! datmen hier seyt of hoort,
Dus helpt my nu, en brenght doch geit acn boort.
Komter geen geit, zoo moet ick met sclxant wijckcu.
Dan komt Orangié hier in Brabant strijeken,
En neemt my af Mechelen, Leuven, en Lier,
Antwerpen komt dan oock m groot dangier.
Komt my, o heylige vader! doch te baten,
Of ick sal Vlaendren oock moeten verlaten,
Eu ruymen van hier, bespot en begeckt.
Want mijn comptoir is nu qualijck gespeckt.
Die boose ketters hebben my bedrogen,
't Gracfschap Zutphen, dat is my ontogen,
Dc stadt Deventer, haest onwinbaer,
Kregen sy oock; de duyvel speelt met haer.
Met ecn armade van schepen seer machtigli,
Trocken sy na Groeningerlant seer krachtigh.
En liepen af mijn schansen kleyn en groot.
Groeningen selfs was oock in grooten noot.
Geeft my doch raet en hulp vol argelisten.
Dat iek weerstaen mach al dees Calvenisten,
Komt my te hulp o Paus, heylige man!
En slaet de ketters t' samen in den ban.
Ghy zijt mijn Godt, die my wel kan bevrijden.
Dus helpt my doch uyt dit so zware lijden ,
Seynt alle geesten mijndcr hulpe fijn,
Ja al die duyvels, die in Romen ziju.
Ick moet nu ruymen door gebreck van schyven,
Graef Maurits komt oock voor Nimwegen drijven ',
En brenght met hem krijghsvolck en stucken blanck,
De stadt moet rasen in *t kort of in *t lanck.
Komt hy dan oock Geertruydenbergh bespringen,
Daer en sal ick geen liedeken van singen,
•van lijn beheer, vei^ de Nederl. onder Filips II. hlz. 208? over Pai'-
tna's gebrek aan geldmiddelen, ald. blz. 314.
l ,, Rnodsenburg ontzet zijnd o, werd hot leger om zich te verver-
«chen, in de naburige steden gelegd , en tbans meende men algemeen tou
Vijmegen zelve worden aangelaU." Bo!irc!i.i.