Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 321 —
Quam doe voor Nimweghen strijcken,
Kuodsenborch viel hy sterek aen boort,
Maer moest met schande wijeken;
Oraengiën lach by Arnhem bloot,
Daer is Parma ter feest ghenoot,
Maer zijn Spaengiaerts en Walen
Moesten daer 't gelach betalen.
Lof, prince, üod gebenedijt!
U behoort alleen de eere.
Die ons sorchvuldclijck bevrijt
Voor Antichristus' leere,
Die ons u haut altijt wtstreckt,
Eu ons met uwen schilt bedeckt
Geeft ons, dit is ons wenschen,
Peys cn vreed met alle menschen.
III.
(Loflied over Zutphen en Deventer.)
I
Looft Godt den Heer verheven, Die uu al heeft ghegheven
Victory groot, Sonder stoot. Den prins, ons overhoot.
Wie heeft ooek van zijn leven Gehoort oft sien ghesereven,
Iu korter tijt, Seer subijt, Soo mcnich mensch verblijt.
Omdat in weynich daghen Veel wonder is gheschiet;
Twee steden die daer laghen. Tot lyden en verdriet.
Heeft God ghegheven in ons hant, Seer abondant.
Met een schans aen d'IJssel-cant.
Het schijnen niet dan droomen, Soot eerst is aenghecomen;
Den oversten Veer, Tot zijn eer. Die was vroech inde weer,
Gheeu tijt die hy verquiste; Eer dat men yewers wiste.
Dat ons ghewelt Was int velt. Heeft hijt int werck ghestelt.
Hy was niet langh verleghen, En nam wel waar zijn kans,
Zijn soldaten deed' hy dreghen Sack ende pack inde schans;
.All' hadden sy als boeren gevlucht. Hoort wat eeu ducht,
Hy creech die schans sonder gherucht.
Zijn Exellency verheven Heeft hem tc velde ghegeven.
Met groote macht, Hierop acht, God heeft door hem gewracht,
II. 21