Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 56 —
1371.
van Basweiler.
CVLcuborCh, Werd, eiidc MaVdcrlC,
Bj desen drien merc ie,
Hoe iangh het is gheleden
Dat tot Bacswilre wort gestreden •
1 Tusschen het Gulikschc leger en dat van Brabant, dat om den roof
aau ecnige brabantsche koopliedeo gepleegd, eu den smaad waarmede bet
verzoek om voldoening bejpgend was, tegen (rulik was opgetrokken. Dc
lirabiuders, hoewel geheel onverwacht oveivallen, gordden zich rustig lot
den strijd en boden krachtig weerstand; zij mochten zich reeds, na de
gevangenneming des bertog.s van Gulik , zeker van de overwinning hou-
«ien, toen Eduard van Gelder plotseling tot hitip des vijands opdaagde,
den reeds vluchtenden kiijgslieden nieuwen moed gaf, en de vermoeide
Biabanders geheel in verwarring bracht en versloeg. Hun hertog (Wen-
ceslaus) werd gevangon genomen, maar Eduard van Gelder was ge-
sneuveld.
1380.
Cicnt^en Brngse.
Clauwaert, Clauwaert,
Hoet u wel van den Lelyaert,
Gaet ghi niet te Ghendtwaert,
Ghi laetter uwen tabbaert.
Al vraerdi noch soe seere ghebaert,
Sy sullen u maken vervaert;
O, Clauwaert, Clauwaert,
Wacht u voer den Lelyaert.
[De naijver tusschen beide steden "was opgewekt door c
kanaal, dat Lodewijk II (van Male) in 1379 aan die vi,
Brugge, die hem "welwillender dan de Gentenaars, in zijnv
verspillingen, bijstonden, toestond te delven uit de Ley van
Deinzc naar Brugge; wat, als die vau Gent meenden,
zeer tot achterdeel hunner stad strekken moest, daar deze tot
dusver de ]narkt was geweest van al het graan, dat, de Ley
en Schelde af, van Bethune, Airc, cn Douai, naar Gent