Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 319 —
Zync Excclleutie triumphaut.
Grave Mauritz, hooch gheboorcn.
Die naer Gods stem wil hooren.
Den Jonghen helt, seer wijs bedacht.
Is kloecklijck wighereden.
Met ruyters, knechten, sterck van macht,
Nu in Mey-maent lestleden:
Ten eersten heeft hy aengheraut,
Zutphen, die sleutel van Ghelderlant;
Dit heeft den prince, vol vromen,
Ridderlijck ing lenomen.
Van daer trock hy met groot ghewelt,
Deventer tc bespringhcu,
Dcrlich stucken zijn daer ghestelt.
Om soo de,.fitadt te dwinghen :
Mijn ziel maect groot den Heere soet,
Sangmen daer smorgens met ootmoet,
AI tot den Heer der Heeren,
Sijn stercke handt ter eercn.
Als ons ghebedt nu was ghedaen,
Saehmen daer heerlijck vieren,
Met heel en lialv' cartouwen saen.
Door cloecke canonnieren;
Dus hebben wy een werck begonst,
Gewaeeht ons leven, getoont ons konst,
Daer saehmeü huysen en wallen
d* Onderste boveu vallen.
Als nu de muer lach onder voet,
Zach meu de brugh aenbringhen,
dEugels regiment, cloec van luoet,
Quamen sccr sterc aendringheu;
Daer stond graef Harman, ons vyant.
Die deed ous dat mael wederstant.
Deur hulp van pacpsche voncken.
Die hem hadden beschoncken.
Maer als de nacht was ghepasseert,
sMorgeus wat voor den vieren,
Doeu was haren hooehmoet ghecesseert.