Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 3J8 —
Papou rebel verloor het spei,
Doea zyn wy voort ghestreken,
Letteubort snel wou spelen wel,
Maer is met schand* gheweken.
Eeu tydiug quam, dat Parma gram
Kuodsenburgh wou verslinden,
Graef Maurits nam do ganck niet stram,
Om Ghelderlaut te vinden;
Voor Arnhem ras sloegh hy int gras,
Paep-Jan i quam ons bckijcken,
Maer zijn ghebras, viel meest in d' as,
Hy moest met schande wyeken.
Cornetten thien waren ghesien,
Van spaensche ruiters strangheu.
Die moesten vlien, 'twas weert om sien.
Veel adels bleef ghevanghen;
Menich grijs hoot kreeuh daer zijn broot,
Kreupel aen poot eu handen.
Wie niet en vloot, die bleefTer doot.
Den Parma t' zijnder schänden.
Prince constant, eenich Heylant,
Ghy zijt seer sterck in craehten.
Want uwe hant, deed ons bystant.
Als wy het spel aenbrachten;
Lof, prijs, en eer, sy u, o Heer!
Aileene toegheschreven:
Ons harten teer wilt sterekeu seer.
Met uwen gheest verheven,
II
Alle ghy Christenen bekent.
Wilt God loven ende prijsen.
Die ons, deur een vroom instrument,
Met godlick woort wil spijsen;
Hy neemt ons leytsman byder hant,
1 „ Op de kornet van Alpbonso Davalos stond het beeld van St.
^Jan , rustende op een Lam." v. Met.