Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 317 —
Verdiigo i vant licmsclfs in schant;
Als liy ons wou vervelen;
Hy croop voor stadt, daer hy lag plat,
Ghelijck eeu kat nae 'tmiiysen,
Delf^iiel rat, ick segh u dat,
Daer moesten sy verhuysen.
Groninghen snel koos het voorspel.
Dat mocht ons niot vermaken,
Viy wisten wel van haer opstel,
liet spel ginghen wy staken;
Wy trockeu voort Delfeiel aen boort,
Ginghen daer ligghen luymen,
Daer wert ghehoort van spel accoort,
!Maer Spangiën die moest ruymen.
Een caetsbaen breet maeekten wy -rect.
Voor Delfziele seer hooghe.
Al wast haer leet, of hoe 'thaer speet,
Zy moestent w^el ghedooghen;
Ürangiön sant haer eenen quant.
Om spelen sondcr falen,
Papou vol schant, en had gheen hant,
Hy moest 't ghelach betalen.
Den Opslach2 boot ons hant cn poot,
Maer gaven 'tspel met schande,
Haer vaendels root, gheweyren bloot.
Bleef voor H ghelach te pande;
Paep uyt! paep uyt! was ous gcluyt,
Oraengie moet florereen;
Wy ginghen myt, met schip en schuyt.
Na Immeutil laveercn.
Daer maeekten wy ecn caetsbaen vry.
Van twaelf schoone partneren.
Ballen op d'zy, fijn cruyt" daer by.
Dat moesten sy besueren,
1 De spaansche veldheer Franc. Verdugo, die met fijne krijgsmacht
Groningen dekte,
2 Er vvaien drie schansen bij Dclfitjl, den Opslag ^ Imontille ^ en
Lcttclbcrt.