Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 3U —
1591.
Maurlts' Kaatsspel,
[„30 Mei, Maurits vermeestert Zutpheu; 10 Junij, De-
venter en bedreigt Groningen; rukt op het berigt dat Parma
voor het fort Knodsenburg is, in allerijl derwaarts , over
het Roveensehe moeras; komt te Arnhem, verslaat Parma's
ruiterij en dwingt hem tot den aftogt, 26 Julij." Groen v.
Prinst.]
I.
Gheeft God den Heer lof, prijs, en eer.
Van zijn groote weldaden,
Voleht zijne leer, van harten seer,
Hy leyt ons in zijn paden,
Onsen vyant maect hy tot schant,
Door ccn vroom prins vercoren,
Hollant, Zeelant bieden de hant.
Om 's Paus ghebroet te storen.
Wt H Hollants pleyn, hoort wat ick meyn,
Is een jonck helt ghereden,
Graef Maurits reyn, dat edel greyn
Van keyserlicke zeden,
In Mey lieflijck, van bloemen rijck.
Twee-ende-twintich daghen
Trockmen ghelijck, hoort dees pracktijck.
Eerst wt des Graven Haghe.
Ghelderlant vet, daer wast ghewet.
Den aenslach wt te rechten,
Zntphen seer net, dat wert beset
Met ruyters ende knechten,
Daer brachten wy, wt Hollant, by
Het spel van avontueren;
Ons kaets-baen vry, die moesten sy
Soo dapperlick besuercn.