Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 313 —
Doen sy nu tsaem waren by ccn.
En hielden sy nict langh ghemecu,
ISIaer ziju stracx voortgheloopen,
Ses corps-de-garden waren daer,
De twee, die maeckten sy eerst claer,
Toghen doe in twee hoopen.
Met schieten, steken, houwen, slaen,
Soo zynse voorts le werck gegaen,
Haer vyanden doorboorden;
Maer binnen thuys, opt selve pas,
Daer des gouverneurs soon op was,
Creghen sy met accoorden.
Als sy 't casteel tot haren wil
Hadden, was in stadt groot gheschil,
"Want sy d'een brugh afbranden;
Graef Maurits wert dees maer vertelt.
Die quam Üucx aen met ziju ghewelt.
Den vyant vlood met schänden;
Doe wert van graef Hoënlo ghehoort,
Teghen de borghers een accoort.
Men soud' hen uiet pillieren,
Noch oock belasten met rantsoen,
Maer moesten zijn soldaten koen
Twee maenden sold ünceren.
Oorlof, ghy borghers altesaem.
Looft ende bidt des Heeren naem,
Dat hy doch wil bewaren
Den graef van Nassou, 'tedel l)loct,
Oock al dees lants regeerders goet,
Dat sy moghen voortvaren
Met hacrhên wel begonnen wcrck;
Al is de vyant noch soo sterck ,
Godt sal victory gheven ,
So wy hem dienen t' alder tijt,
Eeren en beminnen met vlijt,
En naer zijn woort wel leven.