Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 752 —
Den jonginau spraek, sonder vertreek:
lek moet pompen, het scliip is leek,
Hy hiet Adriaen Joosten.
Die vant easteel, seer wel bedoeht.
Hadden nochtans het schip besocht,
Maer ten scheen niet te deghen,
Zy waren op liet schip, tis waer.
Want die van binnen saghen haer.
Die doen wel stille zweghen;
tGhinck daer ghelijckt met Troye dee.
Dié 't griecksc le peert in hacrliên stee
Haelden, cn zijn bedroghen,
Soo hebïjcn ooek die vant easteel,
Grootlicx tot haren achterdeel,'
Dit schip selfs inghetoghen.
Tot twccmael in den selven nacht.
Baden sy tot God met aendacht.
Eer sy dit feyt aenvinghen.
Ten elf uren of korts daeraen,
Begonden zy wt tschip te gaen.
Om haer werck te volbringhen;
Twintich wasser wt 'tschip ghegaen.
Doe quam daer een Italiaen,
Men seyt om turf te stelen;
Die grepen sy al by den hals,
Sy dwonghen hem bescheet van als,
Maer 't secreet kond' hy helen.
Doe sy hem hadden by der keel.
Moest hy hun daer segghen, hoeveel
Volcx dat sy dacr sterck waeren,
Hy seyd' twcehondert twintich man;
Maer dese reys ioogh hy daeran.
Meende hun te vervaren,
Zy vraechdcn hem daer voorder vau,
Hy seyde hondert twintich man;
tVoIck croop vast wt den schepc,
Zy dooden dien Italiaen,
Doen zijnse stoutlick voortghegaen
Zy haddent wel begrepen.