Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 311 -
Q,uam tschip iut casteel binnen, siet,-
Verwachten blijdschap of verdriet.
Van beyts quam hun te voren.
Van Heusden, "Worcum, Loevesleyn,
En oock van Sevenberghen reyn.
Was dit crijchsvolck ghenomen.
Om te volbrenghen den aenslagh.
Nu in den Meert den derden dach,
Grootlijcx tot onser vromen;
Den turf wert van het schip ghehaelt.
Den aenslach was bynae ghefaelt;
Den schipper, scer vaillandich,
Sprack tot den ghenen die hem droech:
t'Avont hebben sy turf ghenoech;
tWas een jongman verstandich.
De draghers waren half ghestoort.
Want sy wouden noch draghen voort,
Zy sochten ghelt om drincken.
Om dat by Vastelavont was,
Ijaugde den schipper wt zijn tas
Drinckgelt om hen tc schencken.
Capiteyn Argier i met verstant,
Capiteyn Lambrecht seer vaillant.
Noch een vaendrich vercoren.
Twee luitenants hielden mee an;
Dees vijf waren daer hoofden vau,
Om 't crychsvolck te gaen voren.
Door hoesten ende niesen zwacr,
Wiert men hacrbên bycans ghewaer,
Conden haer niet bestieren,
Den jongsten schipper, een vroom helt,
Heeft hem doen aent pompen ghestelt,
Om niet te hooren tieren;
De scliiltwacht die riep, half verbaest:
Is daer volck by u dat soo raest? —
Zy haddeü sulck propoosten,
1 WaarschgnlLjk llerangiere, onder wiens beleid de ganscbc onder*
neming stond.