Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 310 —
ran haren wettigen landslieer, en raet den nieuwen staat
vereenigd. Ieder kent de gebeurtenis....." (Bosscha.)].
Weest nu verheught ende verblijdt.
Looft Godt met vreucht gebeuedijt.
Prijst zijnen naem verheveu.
Die in 'tjaer tnegcntigh, ziet.
Tot Breda wonderlijck geschiet,
Victory heeft gegeven;
tis niet gescliiet in menigh jaer,
Suickea aenslagh seer wonderbacr,
(Sonder veel bloets vergieten,
'tHuys van Nassau, het edel bloet.
Ons seer getrou met lijf en goet,
l.iet hem sulcks niet verdrieten.
Graef Maurits met een kloeek verstant.
Een jonge vorst vroom eu vaillant.
Heeft dit feyt wel beghonnen.
Door goeden raet, hem aengbedient
Van een turfschipper als goet vrient.
Van Willem Jacobsz. ^ versonnen.
Die 't vaderlandt was toegbedaen,
Soo ghy sSlt hooren door 't vermaen,
Hoe hy dit heeft besteken;
'tWas du turfschipper vant casteel.
Binnen Breda, dat schoon juweel,
Wiert een ßomeyn gheleken.
Dit schip was lustich toebereyt.
Den turf daer looslick opghcleyt,
Onder vol trou soldaten,
Ontrent tseventich mannen stout.
Die , met perijckel menichfout,
Vijf nachten int schip saten;
Den derden Meert, twas saterdach,
Voor noen, dat hy noch buyten lach,
Corts nae middagh, wilt hooren,
1 E«a van elders niet bekeude naam , waar allecQ Adriaen van B
of van den Berge genoemd wordt.