Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 55 —
den Haghc, ende slougheu up des licrtoghcii vanghenessc,
ende nameu daeruni haer glievangliene, ende quameii we-
der binnen Delf. Ende als liertooeli Aelbreelit dit vernam,
quam hy in den^Haghe, ende ontboet rudders ende kneeh-
ten, die onder hem gheseten waren, van beeder partien,
zijn mannen, zijn steden, ende lant, dat zy by hem qua-
men ghewapent; ende trae daermede voor Delf, des Maen-
daeghs na hïllf vasten, alsmen screef mccc ende lix; ende
lach daervoren x weken eude ij daghen. Hcinrie van der
Woerd en Ghiselle Wissensoon deden meneghe avonture-
like scarmutsinghe alle daghe int her. De hertoghe dedc
daer op slaen groote wercke, daer hy de stat mede
stormen wonde. Binnen desen tiden quam heer Walraven
van Valkeuborch, ende maccte een dading tussclien den her-
toghe ende der stat, dat zy de stat, behouden haer lijf
ende goet, den liertooch up souden gheven, ende daertoe
voor haer mesdaet lx™ ouder seilde. Des quam die har-
toch binnen Delf, des disendaeghs naer Sinxene; maer alle
die gaste van buten bleven buten deser voorwaerden, ende
quamen uter stat, zo zy heymeliext mochten, ende behil-
den al haer lijf, sonder Henerie van der Woerd; die
wart belopen uten kerctorre, daer hy met stormen af ghe-
wonncn wart, ende onthoeft. lier Ghiselbrecht van Nieu-
roden ende her Jan van Kervenen trocken op thuus tc
Hoysden, daer zy up beleghen waren een jaer lanc. 'Ende
dit ghesciede int jaer ons Heeren mccc ende üx, up de
vste kalende van Junio."]