Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 309 —
U iuTcn, dat glünck God verdrieten,
Giiy sult eomen al te nieten, U siralfe die ])figliiiit.
Gliy zijt nu v/el hedeglien, Met den duyvel vau Dort,
Nu gliy kom hebt gheereghen. Die zijn leven verkort';
Men sal hem binden |)nde smijten,
Hy moet zijuen dootstront sohijten, Als hy ghevanghen wort.
Oorlof, int eoneludeercn. Dit dient oock wel verhaclt.
Dat zy nu vast miuccren. Die ten Berch zijn betaelt,
Hier of daer wordt d'een ghehanghen^,
En dc rest mach worden glievangheu, Verdienste niet en faelt.
Ick bid u, trouw soldaten. Betracht altijdt .u eer,
En wilt oock niet verlaten Den dienst vau uwen heer,
Al {luam Tl scliooü de vyant terghen,
tZy voor Hcusdcn of voor Berghen, En ander sleden moer.
Hout u kloeck als Romeyncn, Ghetrouw tot inder doodt.
En slacht niet de vilcyncn. En vreest gheenen aeustoot;
Ey hen, alle die overloopers,
Ende oock die stee-vefcoopers, Haer schande, die is groot.
Prins, Heer eu Godt almaclitich, Eeuwich gheboncdijt,
U sterckc handt seer krachtich. Voert voor ous wt den strijt,
Al 'tvoornemen van ons vyanden,
"VYili dat maken heel ter schandeu, Want ghy ous Heylant zyt.
1590.
Breda verrast.
'„Door het turfschip van Adriaen van Bergen. werd
(3 Maart) de belangrijke vesting Breda, negen jarou tc
voren met zooveel hardnekkigheid, maar vruchteloos iej^eu
den Spanjaard verdedigd, tcruggcbragt onder het gebied
1 Een viertal niet zeer duidelijke regels.
2 Bij plakka.it der algcm. Stalen van 17 April werd cv een pi ijs op
hun hoofd gezet, ,, D'eerste die volgoodo dit pUiccaet gocxcciileert is
geweest, was Lodewijk vati Brntisvvijk .... hij was ia den ILige guvaugen
♦•n weid den 29 Mey aldaer gehangen." Hor.