Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 30S —
Den heere die ghy hadt gheswooren i,
Die en woudy glieeusins liooren, IJ saecken stonden slecht.
Die u moesten betalen, Stont ghy ten dienste niet,
Dus zijt ghy, sonder falen. Wel waert wat n gheschiet;
.Godt en wil dat niet ghehinghcn,
Datdcknecht ziju heersal dwinghen, Dus naeektu zwaer verdriet.
Waerom woudy niet hooren Nae die heeren vaillant,
Van Dordrecht 2 wt vercoren, Die daer stelden te pant,
Hacr lijf en goet, tot een verstijven.
Dat ghy sout daer binnen blijven, Betalen u contant.
Cornels en capiteynen. Hebben ghetceekent daer.
Diet met der harten meynen, Alsdat ghy sout voorwaer.
Tot alder tijt de stadt bewaren,
Soo ghy deedt voorleden jaren, Maer nu zijt ghy onclaer.
Den Spaengiaert sal u klouwen, !Met woorden wel bedoeht,
Denckt oft u is berouwen, Dat ghyse hebt aensocht,
U hooghcn moet en mach niet baten.
Nu ghy hebt die stadt verlaten, Zijt ghy ooek al vercocht.
Ghy crcecht wel uwen'wille, Beloften schoon van als-*,
Maer zy zweghen al stille, Haer hart docht binneu vals.
Ghy hebt aen haer veel trots bedreven.
Dat en sullens' u niet vergheven, Maer brenghcn u om den hals.
• Sy sullen daerop toeleggen. Om te korten uwen steert.
Men salt noch hooren segghen, "Want ghy zijt straifens weert,
Ten Bcrch en waerdy niet om dwinghen,
Zy sullen u hier of daer voorbringhen, Te voet en oock te pecrt.
Ghy suit nu singhen hooren, In ecu latijns beduyt,
A'"an eenen paep ghcschooren. Zijn preken overluyt;
Ghy suit nu leeren nyghen en stuypen,
sMorghens vroech ecu misken suypen. Al eer ghy rijdt om buyt.
Ghy hebt veel quaets bedreven, Aen man, vrouw, ende kint,
Die ghy bracht om haer leven. Was Hvyandt ofte vrint;
1 Nam de Staten.
2 ,,\Veidö noch met allo middelen én namelijk met brieven.....
van der stede van Dordrecht gcarbeyd om henlujdcn te bewegen tot re-
denen ; maer al sonder vrucht." Bor.
3 ,, Oen 28 Martii heeft Odoardo Lansavethia , gouverneur van Breda,
een brief acu dc voorsz. gemuvtiuccrde geschieven, vol groote beloften."
CBor.;