Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 307 —
Segt, gliy berghsche soldaten,, Hoe wacrt ghy soo glicsint,
Dat ghy hebt gaen verlaten tW'clk u wel had ghedient?
Moet ghy nict self met my bekinnen.
Dat ghy waert berooft van sinnen. En oock al siende bhnt? —
Hadt ghy niet bet gheblcven Vereenieht met Hollandt,
Want 'twas u al vergheven, AI u groot onverstandt,
Ghy moet nu bet u cragen wagen,
En daertoe meer slagen dragen. Nu ghy dient den vyandt.
TJ weelde gaet verkeeren, Ghy meucht wel wesen gram.
Ten Berch waerdy als beeren, Eick hoer scheen een Madam,,
Neus ^ en Laberkeet vileyne,
Langhen Fleur cn magher Heyne, Was daer den hooghen stam.
Dit waren d'edel mannen. Die daer hadden bevel,
Jan van Maestrieht ghebannen, Oock Spillebeen kent men wel,
Oock Lenaert Spronck, en Houtepen,
Alsulcke luyden vreesde men. Wat docht u van dat spel?
Magheren Heyn, wilt hooren, Was edel van persoon,
Ecn ])apenkiut ghebooren, Daertoe een hoerensoon;
Alsuick ghespuys was daer den adel,
Zy saten als graven inden zadel, Bloncken van goude schoon.
Vierslot had oock besteken, Een Judas spel seer vals.
Te Berghen ist ghcbleken, Daervan is veel ghesehals,
Dits oock een boer, van zijnen vader.
En daertoe een landt-verrader, Hy kon Spaens ende Wals.
Eerst waerdy als Romeyncn Gheacht cu oock befaemt,
Maer nu zijt ghy vileyueu Van alleman ghenaemt.
Omdat ghy ghinght den Bcrch vcrcoopen,
Eude zijt daer wtgheloopen, Als schelmen onbeschaemt.
Daertoe oock al u daden, Die ghy eer hebt ghedaen,
Gaet ghy nu selfs versmaden, Den Spaengiaert hanghen acn;
Ghy moet nu nae haer pij )en danssen,
tSy voor steden of voor sc lansseu, U loon suit ghy ontfaen.
'.Moetwillich waerdy seere, Teghen reden eu recht,
Ghy wout selfs blyven heere Nochtans waerdy maer knecht,
1 Hendrik van de Kieboum uiias Neus, Luitenant; deren en de ver-
der opgenoeindo eigennamen , zie meu alle achter 't plakkaat der Stalen ,
bij Bor, lil. hlz. 414 vv.
2 Zij beriepen zich op bunnen eed aan Leicester, dien tij allc«n
erkennen T»ilden; ook %vildcn zij , loo hun bevelJiebber vertrekken mocht,
zelf een anderen kiezen.