Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 301 —
Gesproten pleyn Wt cluytsohen stam eerteyn,
Ghy strijdt voor n vaders lant getrouwe,
Ous God wil u behouwen, cloeck en victorieus.
Tegen die u benouwen. Met vals praclijcken beus.
Door haer aeiislaghen zwaer. Edel graef Alam-itius preus,
Vroom als een reus. Dit is u gheschoncken heus.
Tot een nieuw jaer.
Als ccn vrooni helt Zijt ghy altijt vermeit,
En waecht u jonck lijf en leven,
Den vyant ghy quelt. En slaet hem wt het velt.
Veel verjaccht, en oock verdreven,
Ous God wil u voort gheven voorspoet tot alder tijt!
En laet u daer beneven Met rust en vrede leven.
Tot 't ghemceu lants profijt, Wenschen wy allegaer,
Hier iu dit krijt, looft God met vlijt. Edel graef Mauritius
subijt, Int nieuwe jaer.
Ws vaders lant, lleorlijck en triumphant,
Bloeyt nu schoon, cn seer voorspoedich,
Als den diamant. Int gout aen elcken kant.
Door rijckdom seer overvloedich;
God wil u behoedich nu en t' aider tijt zijn,
En maken u bevroedich, Met zijn wijsheyt seer goedich,
Als een goet harder fijn, Voor ons sehaepkens allegaer.
Op dit termijn, wilt vrolijck zijn. Edel graef Mauritius
devijn, Int enz.
In voorspoet seer. Looft God als een goet Heer,
Die u hout cloeck en stout int strydeu,
Int vervolgiien keer, Verschrickt daerom niet seer,
Maer bidt hem sonder vermijden;
Hy sal u int lyden, verhoorcn haestelick wel,
Die voor Gods woort strydeu, Soo't bleeck aan Israel,
Door Gedeons cleyne schaer, Naer dit exempel spoort
met opstel. Edel graef Mauritius snel. Int enz.
Prince goet grcyn , Edel Mauritius reyn,
Wt den huyse van Nassouwen,
Ghy zijt eerteyn Ons toevlucht nu i alleyn,
Naest God op dy wy bouwen,'
1 Na Leyceslers reitrek (Dec; 1587).