Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 300 —
1587 en 1S88.
Een schraal en ecn Toordeelig Jaar.
Als men screef duysent vijfhondert seven en tachentieh jaer.
Doen gout het coren tot Bruessel aeiitien riusguldeas voorwaer,
Maer anno achtentacheutich sachment wonderlijcken verkeeren.
Doen cocht men om achttien riusguldens, dat es claer.
Allen den nootdruft, die hier volcht naer; —
Al hadden wij langhe geweest iu swaer verseereu,
Wij verblijden ons deur de wercken des Heeren: —
Een sister terwen, een sister corens, hier wel op let,
Een sister gersten, een sister havere met
Een sister boonen, een sister erten ront,
Een gelte wijns, een ame biers vol-getont,
Thien pont rintvlees, thien pont hamelvlees, es gesont,
Thien pont verkenvlees, thien pont boter, seer goet,
Thien pont hollandsche kees, met eenen velteneu hoet.
Een half vat sout ende een qiiaerte smout,
Eenen halven steen scepen, dit wel onthout,
Eenen halven steen kersen, ende een paer seoên,
Eenen riem met een tessche ende noch gelt, daer in te doen,
Met eenen vrouwcndoeek, wel gestijft, staende net,
Daerom hier rijpelijcken op let,
Met een paer messen — die waren quaet vergeten.
Want men vele van dese partijen daermede moest eten —
Dit cocht men al om achtien rinsguldens warachtich;
Daerom, o mensch, aensiet Gods werken crachtich! —
Int selve jaer is gecomen een huysman in 't openbaer.
Om te coopen een paer schoen voorwaer.
Mede brengende een sister coren, erten, en boonen,
Die verkocht hebbende om te befalen zijn schoen,
Gebrack hem noch twee stuyvers om te voldoen.
Maurits.
Mauritius reyn, Edel ))riucelijck greyn
Yan Orangicn, graef vau Nassouw-cn !