Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 209 —
Godt de Heere belioutse ia vrede! —
Duer quamen die Bloemkens vau edeler aeri ,
Eu liebbeu voor Getrouwieheyt niet ghespaert,
By nacht eude by dach seer vlitich ghedieut
Die Kugelsehe bloem, haer beminde vrieudt. —
Godt geef sijn Excellentie tc prosperieren
En ons te verlossen van de Avüde dieren;
Want hv is van goede genegentheit,
Godl wiir hem bewaren voor tcgenhcit,
(Panna:)
lek meynde de Bloemen nu geheel te verdrucken,
Nu bestaen zy haer het meest te ontluyekcu,
Sy crijghen nu goedt onderstandt
Van dat vermaledijde Enghelandt,
Sns soudc ickse spraecken hebben gheleert,
Haer moeders tael iu Spaens verkeert.
Dat weleke de inquisici also meyndt,
'tis wel begonnen, maer noch niet ghcëyndt.
II.
O edele cn vrome priucc, in duechden verheven,
Vermaert in oprechtichcyt, en godvruchtich van leven,
Verselt met wijsheyt, die dochter der memorie.
En met sterekheyt, die macht van wapenen voert in glorie;
Die, door u vrijwillighe liefde en oprechte ghenegcntheyt,
Baert vicrich verlauglicn in ouse teghenheyt.
Om te bedwinghen inquisitie, braut, roolf, moort, en ghewelt,
Die mijn iu dese ellendeu deerlijek hebben ghestelt; —
AVellecoom moet zijn u Excell. van herten-wenschen,
Die langh' verl)eyt is van alle vroomhertighe menschen.
Opdat U Ghenade lustitia, en Politia, vol eeren.
Wederom ghelieve op te queecken en doen ilooreeren.
Door u oprechte beghccrte en vroom ghemoet,
Oock door ghetrouheyt en volstandicheyt t'onsen beboet;
Om door u te moghen verwoestingh' en tyranny versettcn.
En wederom gheregheert worden nae ons oude wetten,
Vry van conscicntijs' dwang, die reden ghelioorsaem,
Tot loIF, prijs, en eer, van Gods heylighe naem.