Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 2% —
Prins, Heer cn Godt almachlich! Sietse barmliertich aen,
"Die tot n roepen klachlieh; Wiltse ter noot bystaen,
tAntwerpen binnen der mueren, Dat zijt moglicn vcrdueren,
Teghen die, t*allen uren, Strengh nac hun leven gaen.
IL
Parma in Antwerpen.
Alexander bracht onder sleden en landen groot.
Door zijn groote vromicheit, alom wel beleent,
Maer gij, onverwinnelijck prius, van verstande groot,
Passeert hem in alle dingen nu seer excellent;
Waut als wy t'onder waren hebt gij ons gekent.
En ons minuclijck ontfanghen; hoort, wat David verclaert:
't Is al wel gcwaeckt daer Godt een stadt bewaert.
Antwerpia, verheught u, die hebt geleghen
XIX jaren in Mars' dominatie,
En noch niet ontslagen, maer hebt ghecregen
Parma tot voorspreker van examinalie,
Tussehen ons en onsen hertoghe vol gratie,
't Conincklijck saet van Hispaniën verheven;
Hertogh van Brabant, ons natuerlijck Heere!
Van welken wij , door quaet raets ingeven.
Geweken waren, eompt nu vaderlycken weere
Ous aennemen, en d' misdrijf gedeneken uiet mcerc.
Nederlander en ISpanJaart In gesprek«
N, Wat maeckstu, bloetdorstighe Spaengiaert, hier?
S. Que dices Flammi7igo vcllaco, vuyl putier?
N. Wat? Hoe nae wilstu my ooek marteeren?
S. Por Bios ende int vier iongen en ouden bruslceren,
N. Maer Godt, o Spaengiaert! cn salt niet ghehenghen,
S. Giuro Bios, ick salt al doen heugen.
N. Spaengiaert, Spaengiaert! Godt sal dy plagen.
S. Qiicstos Lutheranos hoortmen tc branden by naehte, by dage.
iV. Maer, Spaengiaert! waer vinstu dat bcschrcven?