Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 292 —
Glielijc de maê zuldy u zelveu uut-eteii eer lauck.
En eeuwelick zijn veracht.
'tEs verloren pyne dat ghy naer zijn compste wacht.
Ofte ghereetschap maect;
Waerdy wijs, ghy ziet wel, dat hy in zijn vuystken lacht,
Jae, wilt dat ghy met cleenen viere berrent en blaect:
Daerom, 'tes te vergeefs dat ghy naer troost haect;
Ghy moet den trueren-berch op, al waer hy noch zo quaet;
Elc zeght dat wel besteet es dat ghy 't uterste smaect.
Lieven, maect u testament, eer dijn verstant vergaet.
Uwen puls niet meer en slaet,
Oents beklag na de orergave.
Waerin mj verhaelt ende beclaecht de ruwine ende beder-
fenissen waerinne si gJiecomen is, deur den roet ende
. het toedoen van heur Spaensche-gesinde , tot tcaer-
schouwinge van alle vreedsamighe steden.
Eylaes! ick mach wel claghen ende treuren.
Dat ic oyt geloofde de peysmakers quaet.
Die mi gebracht hebben in groot' doleuren,
Door hare practijcken ende valschen raet;
Sy hebben ghemaeckt dat ick worde ghehaet, '
Yan alle die my plaghen le bcmmnen,
Sy hebben my ghebroeht in sulcken staet.
Dat gheenen quaderen waer te versinnen;
Sy hebbeu Hiy gebrocht de Spaengniaerts binnen.
Die verdrijven de christelijcke leere,
In wyens plaetse sy my doen beghinuen.
Den afgodendienst ende gheven eere;
De beelden ende outaren, die den Heere
So seer heeft verboden tot allen tijden,
Moet ick oprechten, in desen verseere;
Hoe soud' ick my doch eens connen verblijden
Mijn gheloof en derve ick niet belijden;
Daerom rade ick u, avont en noene,
Laet 11 niet verleyden, ghy diet cont mijden.
Had icx niet ghedaen ick cn souds niet doene.