Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 291 —
Ily weet wel dat de coe gheen melek en gheeft;
Dus waert zeer goet dat ghy u al in *t nette selireeft.
Ie zie dat ghy hulpeloos zult sterven in eorter daet,
■ En die u anders segt en es niet weert dat hy leeft; Lieven, enz,
liieven, wildy ontsleghen zijn vau uWen grooten brant.
Hier es een fraey medieiju van Italien ^ iu 't lant;
Caerle de V« met zijn grootmoeder, zonder fraude, paerdc
Binnen de vlaemsehe laudauwen 2.
Hy zal u wel helpen; want veel steden heeft hy ghedaen onder-
Die hy met uwer zieeten bevaugiien vant, (stant,
Als Doornicke3, Cortrijcke, eude Audenaerde,
Zijnde in groot benauwen;
*t Gheheel Westquarticr met die vaul'pre zijn byhem behau-
Eu Brugghe4 ooc, zonder ghewelt. (wen,
Aelst cn Dendermonde, dacr ghy gaus up stelde u betrauwen,
Zijn fraey op haer voeten ghestelt;
Vilvoorden, Mechelen, en Brucssel, die noch deerlyk zijn ghe-
Zullen ooc haest vcrcloucken. (quelt,
Antwerpen van cranckeden ghelijc de snee smelt;
Den zeiven medicijn zullen zy ooc moeten gaen besouckcn.
En ghy light jammerlie cn cuymt in u doucken;
Heft u hooft op, u zeiven ansiende in uwen staet,
Oft ghy moet au den dans, 't en baet stampen noch vloucken;
Lieven, enz.
Lieven, desen tijt moet u scer verdrieten;
"Want als men u een remedie heeft willen ingliicten,
Ghy gheetcr mede, ja, ghy en wildet niet eens gapen.
Doen men u zulckeu voordeel schanck.
Hoe ghy nu spertelt, ghy encuent deur de maesschen nietscie-
I^Iaer zult moeten voortaen u fortune ghenieten, (ten;
"Want alzoo veegh zidy als verwesen schapen,
Ghy moetter om gaen den ganck;
Den medicijn en wilt gheeussius hurcken naer uwen zanck,
Ily hevet al anders ghedacht,
1 Alexander Farnetc.
3 Mai^arcLlii» was, als bekend is, Kavels natuurlijke dotUer uil M^rg.
• van Geest, van Oudenaarde.
3 Zie boven.
4 Brugge was in Mei overgegaan.