Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 290 —
'tEs al verloren giieropeu, gheloopen, en gheronnen;
Lieven, maect n testament, eer dijn verstaut vergaet.
Uwen puls niet mccr en slaet.
Leefde noch dat draeytopken, den dobbelen Monseur i.
Die ghy ghecoren hadt voor uwen protecteur,
Hy zoud'u wel helpen met zijnder Leliën zoetheyt.
Die ghy oyut hebt ghepresen;
Want Plinius, van alle natuerlicke meesters den lleur,
Zeght: de lelie met haren lieflicken geur
Can boeten ende ooe verzachten alle moetheyt.
En reynUck ghenesen.
Maer ghy en mueght gheen addresse vercryghen van desen,
Hy es naer de mollen-feeste.
Den droochscheerder 2 cs appels van Orangen gacn lesen
Binnen Lucifers foreeste;
Al waert dat den bode Liepe zijn allerzeerste,
Gheen hulpe cn can u gheschien.
Ghy muegit u zeiven troosten en zijn blyde van gheeste;
Maer zeker ghy en cucnt de doot gheenssins outvlicn.
'tEs nu te late, ghy bleeft doen gheheel obstinaet,
Zy cn zullen Hu nictuutdraghcndieu zulcx riên; Lieven, enz,
By d'Ingelsche Jesabel^ en hebdy ooc gheen audiëntie.
Zy laet n iu den noodt zouder eenighe defensie,
Zy heeft haren rock ghekeert, contrarie u begheerte,
Eu gheschoten haren strael;
Dus en verwacht van haer gheen assistentie.
Z'es een avcntroncq, en gheeft haer gheen credentie;
Want zy zal in 'tleste scheen, met eenen vuyleu steerte
En, voor Inghelschen ael,
Zal zy uliedcn schyncken corisijf oft regacl;
Het zijn haer manieren.
Nopende den Duytschen vorst die eens was geuerael.
Case-met-zijn-mieren,
Hy zal ulieden ooc verlaten en bestieren:
■*t Vat gheeft uut zulcx als 'tin heeft;
Want al wildy u een zuypken maken en wel hayiereu
1 Anjou , die den lOden Juny 1584 gestorven was.
2 Oranje. 3 Elizabeth.
4 CasiiDÏr van den Palts,