Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 289 —
tWcIck u rijk noch int cyndc sal doen verveeren,
Oock tot schänden brenglien al u moordenaers quaet,
Gelijck is gebleken acn Pharao met der dact.
Doen Godt hem opstinaet in 'troo-mcer liet vcrdrcncken,
Waerdy dit gedachtich, hoewelt my niet en scbaet,
]\Ict moort, braut, noch verraet cu soudy niemant krcnckcn,
Maer nu sal ick eewich u tyranny gedencken,
En met lof beschencken, als mij te Madril schiet; —
Al beu ick den prins quijt, ghy crijcht noch soo u wil niet.
Geut iu zijn uiterste.
[Een scliimpdicht tegen het arme Gent, uit de laatste
helft van Aug., want Deudermonde (zieben. bl. 291) ging
half Aug. aan Parma over, en é Sept, „ziju eenige gede-
puteerden vau het magistraat..... gezonden..... om deu
peis te verzoeken, vermits de stad tot liet uiterste ge-
bracht was." (De Kempenare, bL312),]
Ja, Ijevcu^, hoe deerlic ziedy van boven tot beneden;
Ghy moet excesse pyne hebben iu al u leden!
Daer zal zeker een catarrcn ghevallen ziju op u borst.
Mits dat ghy belemmert spreect,
Ghy hebt te veel oliën ghêten, in der wacrheden.
En die hceft u lichaem zoo deurcropen cn deurreden,
l^at ghy van boven noch van onder uiet en lost;
Maer eenvaudich aen 't hcrte steect;
't Wacr zeer goet dat ghy u borst met cruysbotcr strecct.
De olie zou te bet scheen.
Ghy zijt doot in u ooghen, waert dat ghy u zelvcn bekeecfc.
Ja, hondert theghen een,
Ghy blijfter deur de malrovyen, die in u verbrcên.
Kature schijnt gheheel verwonnen.
Tot sterven moetty u zeiven voorwaer bcreên;
AVat remedie ghy zouct, 't es te late begonnen ;
G'iiebt eerteyn te veel quaet garens ghespouneu.
Tot uwer zieden en weten de medecijns gliccncn raet,
1 Genls persoonsuaara , lie boven.
11. 10