Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 274 —
krenkt, en, door waaken en dienen, afgemat, in cen
brandende koorts gestort, die haar in weinige dagen weg-
rukte." Wag.]
^ O fataal termijn, duchtige memorie, Sober glorie!
Wie is 't, die gy roept tuwer consistorie ,
Willet hier verclaren;
Een, d'alderedelste, godvruchtigste ciborie.
Int bloeisel van haer jaren;
Charlotte van Bourbon, wettige huisvrouwe Van Nassouwe,
Vruehtbarighe rauke, totter doot getrouwe,
Manierich van seden;
Haer presentie was soet boven 's hemels douwe,
Den vijfden dach Mey sy haer einde dede. Met geduldichede,
En was begraven tot deser stede.
Haer liehaem sal hier rusten, dat is waerachtieh.
Al hoort men elck klachtich,
Maer den geest rust voorts in Gods liant eendrachtich.
Binnen 's hemels erven.
Eilaes! maekt rouwe met sinnen aendachticli,
Gelijck men Joseph sach rouwe verwerven.
Om zijns vaders derven.
En, eer comt de dach, leert geduldieh sterven.
1583.
Fransche fory ie Antwerpen.
I.
Anno drie en tachtentich is dit gheschiet,
Januafius zeventhiene te Antwerpen in de sté;
Maer Godt heeft ons gheholpen uit verdriet.
Doen zy riepen: tuez, tuez, ville gaignié!
O ghy langhelobde knietasters courtoos,
ArchUstich volck, Erangois, ontrau van gronde,
Sknghen onder de palynghen ghccropen zeer boos.