Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
De aerme borglicrs verluien zy ju cleke siätj
Eyst lliet eeii groote sciiaiide? —
Eyst lliet te rerwoudcreu, 'Iis u vertelt^
Dat men den vyaiidt zo ket ghewerden!
Ell dat 't ghemeente furnier zoo veel schoon ghelt^
En uiet en belet Jiaer slerck intcrden!
De knechten en werden noch niet betaelt^ "
Wat ghelt dat zy furnieren;
Hier by ons de assistentie faelfc^
liier deiir compt des landts mineren."
Den keyser noch den conynck zaen^
En hebben noyt in al haer leren,
Het landt van Vlaenderen zo overgacn^
Noch zulcke schattynglie doen gheven.
Nochtans was liaerlieder anncye groot:
Meer dan hondert duyst vcrcoren;
Zij bevrijdden ons Jandt van allen noot,
Ell nu gaet ons Jandt verloren.
Schacmt u, ghy Jiooglie overheyt,
])ie nu dees landen M'ilt regieren,
Dat gliy, van zo weynich vyandeji ghczeyt,
Het landt laet rooven en sehoificren.
't Landt is over alle zyden gJiequcJt^
AI liebt ghy 'tzweert in de haiiden;
Eick doct allomme om jneest ghewelt,
Ghy en zijt nialcander giieen vyauden.
Den tijt zal noch commcn iu 't Viacnjsciic dal,
Alzoo noch zeggheu d'audcrJynghen,
Hoe dat den eerdcnen pot noch zal
Den metalen pot willen dwynghcn.
Dan wert den edeldom in groot torment
Van 'teommunitas ghedreven,
Zo dat se een iluweelcn habijt exceJ/ent,
Voor eenen pyenrock zulJcn gheven.
Dus, ghy edel beeren, breet en wijt.
Wilt u tot beteringlie pooghen;
Ghy, die vau cleenen state zijt
Tot grooten siafc ghctoo^hcn.
En wilt uu uiet quellen 't onnoosel Jam,