Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 270 —
AndocQ desen rauwe, zoo elck mach mercken.
Besmettende haer witte cleerkens met boose ghewercken.
Hoe sal dit ten eynde wel afloopen connen,
Ghy behoort haer te beschermen, haer leden te stereken;
Maer in boosheit zidy voorgaende, dwelc u meest zal snercken,
Want al eyst gheroct, 'ten es niet ghesponnen.
Prince van Oostenrijcke, moghende heere.
Die van 'tedel graefschap van Vlaenderen zijt regent.
Wilt toch herrewaerts commcn met snellen keere,
Ende zuver maken de bevlecte maeght van Ghent,
Die deur de quaetwillighe lijdt groot torment,
Ende van de nieuwicheit t' ecnemael is gheschoffiert.
Compt, bidden wy u, edel Conync, eer zy wert gheschent.
Wilt dié heilighe kercke oprechten, die nu light ontciert,
Ende n ghetran bleven leeukens, reyn ghemanicrt.
Wilt bystaen en verlossen van 't quaet bloet gheronnen,
Ende u landen in persoone compt zelve regiert.
Die boose zullen u ontsien, ghy wert ghevicrt;
Want al eyst ghcroct, 't eu es niet ghesponnen.
J«ammerk1aclit van een gevoelig Vlaauisch hart«
Hoort, lieve borghers, al ghemeyn.
Wilt u nu wijsselick beraden.
Met Christum, uwen capiteyn.
Hem bidden om zyne ghenaden;
En np gheen menschen meer eu betraut.
Noch up gheen groote heeren;
Want zo ghy condt mercken onvertlant,
't Ghelt doet se haest verkeeren.
Cleeu trauwe is nu alzo men ziet.
Ouder alle overheyt bevonden;
De landen zijn nu vul druck en verdriet.
Men can 't ten rechten niet deurgronden;
Het woort dat ons Paulus belijt.
Van Gods dienaresse pure.
Die den boosen zoude straffen t' aider tijt
Die rooft cn steelt zelve t' elcker ure.
Dc overheyt, die can in 't openbaer