Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 267 —
Al door een maus persoon,
Een schans die gingheu sy nrnken.
De stadt ontset tc doen i,
Zy hepen al een wech,
Daer quamen 300. peerden ,
Vande Malcontenten gereden.
Nu hoort wat iek u segh.
Ecu enghels soldaet van binnen,
Hy stont al op de sclians ,
En riep met helder stemme,
, Zeide: Duysman comt acu;
Keel of, so riep Haus MolT,
Met roepen ende beeren,
So ging hy hem vcrweeren,
Datse niet comen dorst.
Al waren se sterc te peerdcn,
Hacs-op was daer de leus,
Steenwijc, die cleyne stede,
Voorwaer die blijft nu Geus;
O, Georgen van Lalcyn ^,
Hoe hebt ghy ons voorgeloghen,
Ghy hebt u doch verbogen,
De stadt te krijghen in.
Hans Mof, die moest nu draven.
En moest ruymcn met scliant:
„ "VVat zijn wy arme slaven,
Alhier in vreemde lant,
Och, rijcke Heere Godt,
Geen betalinge hebben kregen,
En so lang lier ghclcgen,
Wy ruymcn noch met spot."
Watse te Steenwijc deden,
Blijdlic hoort mijn vermacn,
De brooden op spiesse mede,
1 ,, Den 3en van Louwmaand kwam Sonov uit N,-Holland op Bfoit-
tlel, daar hij, in zeer korten lijd, eene steike schans opwierp ....
waar hij den Steenwijkers teekeneu kon geveu, hetwelk den moed
de belegerden zeer verkwikte." v. Met.
2 Rcnneuberg , tie bovcu.
vau
vao