Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vaiide tyranncü wreedt,
Als sy tc Zutphen deden,
Tc Naerden inder steden
En oock tot Haerlem mede.
Als leeuwen ende draken,
Lagen sy voor de stadt.
Om die arme schapen,
Die binnen Steeuwijck sat,
Te vermoorden cicyn en groot.
Die daer binnen waren;
]\faer Godt, die ginck haer sparen.
Die belroüden op zijn woort.
Het ontset was voorhanden,
Vande prins excellent,
Om dese Ncderlajidcn^
Te makeu fraey eu jent,
Nn is Steenwijck verlost,
Nu mogen wy passeeren,
Met vreuj^de domineeren,
Haes-op hy spelen most
Hooret doch soüder falen,
Ons vole quam met gewelt,
Ick sal het u verhalen,
Hoe sy waren gestelt.
Tegen liaer vyauden fel;
Dat hebben sy vernomen.
Dat de Geusen zijn gecomen,
Met d' Engelschc eoruel
Dat wil ick lafen varen.
Mijn hert was noyt so hly,
üm d'armc lieden die daer waren,
Datse na bennen vry;
Looft God wt herten gront,
dHeer wildt den prins bewaren.
Met zijn soldaten aliegaj
V by
Die Stcenwijck trouw
^•aren,
by stout
1 Jobo Norrits, die ia Nov. was aAOgerukt,