Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— m —
De groote eatten ziju wech glietoghen,
Daer up dat hy ooc heeft ghecraeyt,
Maer 'tcalf' maecketer al verdraeyt TeGhent;
Want daer allom zynen naet naeyt;
Den Leeu die wert van 't Calf geschent.
Oorlof, schoon maeght van Ghent verheven.
Met al u leeuwen, goet en quaet.
De goede laten wy hier beneven.
Van dc quade nu dit liet gaet.
Wy bidden God, ons toeverlaet Wel sterck.
Dat hy vergheve ulieder misdaet,
Ende verleene een beter werck.
1581.
Steenwyk Ontzet.
[Steenwijk, sedert 18 Okt. 1580 door Rennenberg, den
den afgevallen landvoogd vau Friesland , Groningen en
Overijssel, belegerd, en door den wakkeren kapitein Jan
van der Corput verdedigd, tot dat gene den 22 Febr. 1581
gedrongen werd het beleg op te breken.]
Verheugt u boven maten,
Gy mannen ende vrouwen.
God sal hem niet verlaten ,
Al die op hem betrouwen;
Als onsen hemelschcn vaér.
Hebben wy hem aengebeden.
Om zijn genade mede.
Ons te verlossen alle gaêr.
Ons gebet dat wy deden,
Dat heeft God nu verhoort,
Alsulcke kleyne steden,
Zo die worden vermoort,
] D« Hcrvot'inden.