Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 263
Eu d'Albauoyscu * tc pcerdb cxpccrt.
Uwen val nu daghelicx vermeert, Zuyt, West,
Met slaglieu werdy allom gliccert;
Dus blijft voorts t'huys, in uwen nest.
Üe waerlieit mueghdy daeraf glievoelcn.
De smerte u noch acn 't herte let.
Voor Ghcertsbcerghe 2 moest ghy u eerst cocien,
Te AVillebrouck 3 Icendy u zet,
tinghclmunster 4 waerdy om slanc vet, Ontroost,
Ontrent Cassel waerdy al bet,
Daer ghy u Iperlynghcn verloost.
Waert noch te vechten teghen haut oft steenen.
Beelden, die staen acn muercn vast;
Die privilegie zaudy verleenen
Eu hemliên gheven zulck fraey last;
Maer tc Quatrccht ^ ghiliên wiert verbast In noot.
Elc Albanoys u clouck aen tast.
En 's Conyncx volck schiet al met loot.
Ic scglie, u naken noch al veel plaghen,
tWacr goet dat ghy bekeerde nu.
De lasten cuendy qualiek ghedraglien,
Die Oraiuge straf legt up u.
Thiende en vijfste pcunyuck schu, Wreet, stranck;
Dc groote excysen maken u gru,
Hooft- en üuweel-ghelt met bedwanek.
tScheen als den papegaey ® wacr vervloghcn,
Dat dan den weyten zau zijn ghepaeyf.
t „ Dc ligte Albaneesche ruiters het eerst in 1493 door Karei Vlil ,
in dc Europesehe legers gebracht, op zijn Turksch gekleed eu gewapend met
kromrne labels en eeu zeer lange piek, die sij uilnetncud goed wislcn lo
behuudelcn, vau veel nut tot het voeren van deu kleinen oorlog, vooral
in een tijd toen de dienst der ligte kavalery nog wcioig gekend werd ,
welke raen zeggen kan dat door de Albauczcn en Hongaren aen de ove-
rige Europeanen geleerd is." Zie bosscha, Nederl. Ueldend. te land, I.
bU. 143. aant.
2 In Juny 1579 door de Malkontenten onder Egmont genomen.
3 Waaromstreeks dc Vlamingen onder Marneau ea van der Burcht
17 Mei 1579 door den vijand geslagen worden.
4 Zie boven, bladz. 259.
5 10 Dec. 1580; de Vlaamsche oversfe Rose werd gevangen genomen
cn zijne soldaten gevaogen , gedood, op de vlucht geslagen, of kwamen
in de Schelde om,
6 Dc Roomschcn.