Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 262 —
Door 't goet der kerckea triumphant;
De galghe hy voor zijn kereke koos.
Den tijt yoorgaende es al vergeten;
Het zelve hebben zy vveCr ghedaen
Autaren, beelden om verre ghesmeten
Priesters en nonnen ooc ghevaen,
Jonghe kinders in 't vier doen braên, Niet recht;
De rijcke doen pillieren zaen,
Monmiende hemliên: Papauwen slecht.
Te Ghendt heeft Hembijs en Ilyhove 2 mede
Dit spel subtylick eerst inghebrocht,
Al deur den Prince schender van vrede.
Die se daer toe ooc heeft verzocht.
tGhemeente heeft hy aen hem gheknocht Mts roof,
Zegghende hemliên te pillieren zocht
Kereken, eloosters en ihiende schoof.
Dit spel heeft Montengny ^ eerst verdroten,
Die met zijn Walen in Meenen track;
En in den Westcant monseur Lamote 5
Openbaer teghen dees schelmen stack.
Ghendsche maeght, ghy zit nu naect en lack Voorwaer,
Berooft van al u ghesinde vlack.
Om u t'ontsohaecken, 't is openbaer.
Het heeft eens gheweest op goede mate.
Al is de zaecke anders voorzien;
Hadt doen gheweest, 'twaer t'uwcr bate,
U wacht moest van die vesten vliên.
God die en liet doen nict ghesclüên Expres,
Hy wilt u meerder straffe biên;
Want n misdaet al te groot es.
Waer zijn u leeuwen, o maeght idoone ?
Lacen, zy werden al yerkeert;
Dat doen die Malcontenten schoone
1 Zie boven. 2 Vergel. boven.
3 De dichter einspeelt waarschijnUjk op Oranjes deel in'de gevangen-
neming van Aerschot, verg. de Nederl. onder Filips ƒ/. blz. 147 aant. 1.
4 Emmanuèl de Montigny, het hoofd der Malkoutenteo.
5 Zie boven , blz. 232.