Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 259 —
Die 't volk doot zie», zoo doedy met u raden;
Waerdeur menich ziet, met beschrauwcn, an
Ons seventhien landen ghestelt tot schaden; —
Ecn gheveynst herte menighe benauwen can.
Krijg»cllcnde in VIa.inderen.
[„Mense Aprili de la Noue Ingelmunstennn obsidcbat,
at egregie a Marchione dc lloubaix sive Ilysbrokio de-
victus et captus est (10 Mei); nihilominus non pauca
passi sunt inquilini in commoda, juxta quod quidam con-
tcmporaneus scripsit vei-uacula poesi:"]
Int jaer ons Heeren alsmen heeft geschreven
Dunst vijf hondert eu (achentich voorwaer.
Waren wy van Wervike door d' oorloge verdreven,
Het welk ons dikwils heeft gevallen swaer;
Doorloghe strank, Neeringhe krank, Ende de noot groot.
Met dierst in't lant. Die Godtliierzant, Breedt eude wijt,
Soo men kan zien, Om ons te kastiên, Int Brugsche terroir bloot,
Die wy rebel, Verdienden wel, In den voorleden tijdt.
Oranje in «Icn ban.
[„In Lentemaand getekend, cn in Zomermaand afge-
kondigd." Wagenaar.]
Con. O ghy Nederlanden seer fcl,
Waerom valt ghy my dus rebel.
En, teghen my alsoo weerspandich,
Voert ghy den crijch, seer onvcrstandich?
Ned. o coninck, wy weten seer wel.
Dat ghy altoos, hoort mijn vermei,
Neerstich wtspreyt, al met verlanghen,
XJ net om 'ons daerin te vangen.
Con. Ick heb u in u Nederlant
Myn gouverneurs tot troost ghesant