Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 258 —
Vatende den wint van de blaesbaleken vul onvreden,
Deur des blasers ingbeven, die dc waerheit wit vertreden.
Spelen sulck spel als den organist es bcgheerendc;
Om welcke muzyke de pypeu langhe hebben ghebedeu
Die ghenaemt es Ghewelt, die liefde weerende,
Kooverie en Moort, d'onnoosele scheerende;
Politie en Justitie ligghen nu verdauwen van
Den organist, die hem met woorden niet es ghencercnde; —
Ecu gheveynst herte menighe benauwen can.
Dat deseu organist, vul boosheits bevonden.
Speelt fallen stonden, met valsche treken.
Es blijckeliek in 't accepteeren, elcken t' oirconden,
Van het gouvernement van Brabant i, sonder spreken;
Ja, oock niet presentcerende, by daghen oft weken.
Om het lieutenantschap-generael ^ eenighe requeste
Au Don Matthias; nochtans es hy daer in ghesteken.
Van dese clauwiercn, met ghewelt in 't leste.
Dan heeft dese orghcl, tot verciersel voor 't beste,
Bovcnstaende een Inghelken, dat hem met blascn schijnt schue-
Daer 't nochtans niet en doet contrarie de rcste. (feu,
's Ghelijcx es Don Matthias, maer notaris in 't labeuren;
Want van den organist gheordonneert cs te veuren
Zijn spel, dat hy zal spelen, om \s lants berauwen, an
Kereken en eloosters oni eeren, jonck en audt doen treuren; —
Ecn gheveynst herte menighe benauwen can.
Ter wat sehole desen organist dit spel vercregen heeft,
Blijckelic zijn leven gheeft, men magh begruten.
Ecu beestelick leven hy hem selven bcdeghen weeft;
Exempel an dc hyenen en boose crocuten.
Deze twee contrefaictcn der menschen uten
Eauxsamblantich, brynghendc in 's doots verstyven;
Allcleens ghelijc de crocodillen hem ontslutcn.
Zoo vermoert hy de lieden als zy sauden te lyve blyven;
Ja, boven dien qu«a t-roglodytcn doende vrueght verdryvcn,
Ei'gher dan die Sevten es u spel vul oughenadcn.
Levende by deu vleessche van mannen cn wyven;
Dc Cathaplepen gaedy tc boven iu u daden,
1 eu 2 Verg. de Nederl. onder I-Vips II^ l>Irl3G,