Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 257 —
«
Te weten: tien prinee, met zommighe prelaten,
Correspondeerende ter saten met de groote eenpare;
De edelmannen en eooplieden met de middelsehare;
't Ghemeen peupel elare, boven al in ghetale,
liet de minste, om Christus bniyt te maken zware.
Accorderende met qua mare in 't generale.
Dry blaesbaleken de orghcl toeghevought zijn loyale.
Als Aldegondc, Terin i, Vileers wilt dit outliauwen, man,
Den wint van eyghen bate, stekende in hacrliêr male; —
Een gheveynst herte menighe benauwen can.
Van dese dry blaeslmlcken, zoo ic eau anmerken,
De duyvel, tot verstercken van de instrumenten,
Blaeser es; dblijet au de registers wercken;
Die sententiën, die zy uut snercken, als bedroufde committcn-
I^clck die .xvij. landen zijn, wilt dit inprenten, (ten,
Wacraf zommighe genten stom zijn, ende niet en spelen.
Als Luxenburg en Artois, die 's conijnex regimenten,
Oock Namen, Mechelen, en Rijssele, niet cn vervelen;
Zommighe diseoort met rooven en stelen.
Als Brabant, Vlaenderen met Ghelderlant fijn,
llencgauwe cn Vrieslant, die moorden en kelen.
RebeUe Hollant, Zeelant, die de goê doen abondant pijn,
Oick 't sticht van Utrecht en Doornicke, meteen const ant schijn;
Dlant van Overijssel en Grocnyughen moest flauwcn dan.
Als 't den conynek verliet, en wilde aen Oraingens verbant zijn; —
Een gheveynst herte menighe benauwen can.
Noch zijn au dit werck .xviij. clauwicrcn.
Om des orgels vercieren, van zommighe verheven,
Dwelck zijn de .xviij. Mannenom twist te allcgieren.
Van Ghendt en Brussel, die dlant brynghen in sneven;
Want den Prince ^ als organist, veel booshcit heeft bcdreveu.
Op hcmliên spelende wel zijn loose zeden.
De pypen gheopcnt van de clauwicrcn bencven.
1 Theron , een van Oranjes liouwsto aanhangers en helpers«
2 Pieler Lozeleur (l'Oiseleur), Oraujes hofprediker, en scïirandere
getrouwe raadsinan.
3 Zie de Nederl. onder Filips II. hlz. 123 cn 301.)
4 Oranje.
ÏI. 17