Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 256 —
Neempt hem zijn juwcelen ende panden;
Want niemant en heeft in liem groot behaghen."
Ende al eommen de Walen de voorbnrghen verbranden,
Ende dat de aerme lieden eommen weenen en claghen.
En gaet nter poorte niet, ghy hebt al te goe daghen;
Want men gheeft nlieden den cost zonder trneren,
Wilt de borghers wel totten beenc enaghen.
Zuypt en zeect, enz.
Prince. Zijnder gheen cloosters meer ofle conventen,
Daer ghy jnweelen oft senten crijght voor pilagc,
Pesonckt de papen, cooplién; en de accontrementen
Brynghet al ter venten; speelt wel n personage.
Oft gaet bnter poorte ligghen in haghen en boschagie —
Niet verre bnter stede, of die Walen zouden 's haer moeyen —
Ende light daer tot dat doncker es, bedryvende rage,
Ende neempt den boer zijn peerden en eoeyen,
Zeght hy daer teghen, wilt hem met slaghen besproeyen,
Seght: „ tEs np den vyandt ghehaelt! tEs een zake by abuse";
Maer en maect de Walen niet gram, zy zouden u ontschoeyen,
Loop van hun altijts wech of ghij bhjft confuse.
Noch en brynght gheen Walen ghevanghen, 't es te groote
Wftnt 't en zijn waerachtich maer vuyle luesen; (ruse.
Berooft veel liever kercken, cloosters en clusen.
Zuypt cn zcect, enz.
1580.
Het orgel van den tijds ellenden.
[Een voor Oranje weinig maische zinnebeeldige tijdzang.]
O zeventien landauwen, hoe zidy verzeert;
In een orghel verkeert tot onser onbaten!
Zoo aen een orghel dryderande pypen worden gheeert.
Als hooghe, middelbare gheleert, en cleene vaten;
'sGlielijcx bevindc ic te wesen, onder die rcbelle Staten,
Drye soorten van laten, in 't openbare.