Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 351 —
Zoo gliy auder zijt beraders
13etaelt God zulck met bast.
llyhove en Mygbem i staut, baut.
Heeft menich gliemacct benaut,
Den Visch2 ghebroght in 't lyden.
En Jacob Hesselyncks,
't Docht hemlieden rynek Noyt zulk eeu dyuck.
Zonder sententie intyden
Hy hemliên beeden hynck.
Ghy, Catholijcke goet, vroet,
En hanght au zulck ghebroet.
Al verandert de wachte;
Dat ghy moet waken ruut
Tooght ovcrhuut Noord, Oost, oft Zuut,
Dat ghy, by daghe noch nachte.
En past op haer dispuut.
Ghy, capiteynen net, bet,
Adels, met g'heel het let,
Hadd' uliên moghen bedynckcn;
Dan dus u wachte schoon
Niet al ydoon Te laten noon,
Ghy en vischt niet meer metter zyncken,
XJ volck, noch uwe persoon.
't Es nu al verschoof, roof,
Ghy en hebt niet meer gheloof,
Daerom moet nu al waken
Dat niet en was begheert.
Al was 'texpeert, 't Welck niet cn deert,
Want zulcke in alle zaken,
In 't rooven hem niet gheneert.
Oorlof al op dit pas, ras,
Naer dat ick lactstmael las,
Zalder noch vele loopen
1 Mighem had, naar men zei, op last van Hembyze in 1578 de vaa
verraad betichte bailju en griffier van Axel door zijn soldaten doen ver-
moorden .
2 Jan de Visch, vroeger balju vau Yperen, en Jakob Hesscis, het
oude lid van den bloedraad, waren l40kt. 1578, even buiten Geut, ep
last cn in bijzijn vau Ryhove opgehangen.