Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 250 —
Capiteynen loos , voos,
Met uwen erijehsraet boos,
Hoe laetty u vertruven
TJliêr alder cornel ?
Door u opstel, Met moede fel,
Meende vooren te scliuven
Een ander grendel wel.
"VVaer zydy ruyters fray, gay?
Die spraect zonder dilay:
3, tEn waer ghceu spel van miuueu
Dat Hembyze zaude deur;
Lijf, goedt daer veur. Tot elcker beur,
Al zoudy al ontsinnen,
Ghy en hebbes gheenen keur."
Wat mach hem helpen schier, lüer.
Dat hy ded' breken fier
Xcreken en cloosters reene,
Daer Gods dienst wiert ghedaen,
Naer schriftuers vermaen j Door ziju bestaen
Gods volck ghebroeht in weeue,
,Hy heeft oock loon ontfaen.
Myghem i, die 't accoort stoort,
Ende alle quaet gaeft voort,
Waer zydy nu ghevareu ?
Dat ghy, als een trawant.
Met moede quant, Eu wrecct zyu schant,
Maer zelf blijft in beswaren
En hy moet ruymen 't laut.
Ilyhove als ecn fraey man dan.
Veel heeren vanghen can,
HcmUeden noemde verraders,
Moght wel draghen zulck last;
'tGhemeente en past Op zulck eeu gast,
1 Kapitein Mighem, een der hevigste aanhangers van Hembyze.
2 Frans van den Kelhulle, Heer van Ryhove, hier, even als elders
vaak , ten omechte tot de partij van Hembyze gebracht (verg. de Nederl.
onder IVips 11. bl. 307 v.} Oat hij, zie aant. 4, de Visch eu Hessek»
deed ophangen , was, lioewel in miu gsrcchleu voim , vvsinig meer dan
ccn gercehto slulbefcnlng.