Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ i9 —
So comt die laechste iu groter stat,
Elltie glieea die bovcu sat.
Wen en doetraen dan geea fjheuaden.
Want si ghcdencken ouder daden.
Die daer boven sijn gheelommen.
Hierom slaeliten sy na don dominen,
Dese partyen alle beyde,
Dat si dus zere mit oubescheide
Werken, alst hem buoren maeli;
Wair hoerde yemant ofte sach
Alsule wonder alser nu gheschiet.
Sint dat God hem erueen liet? —
Waut Adam was ons eerste vader,
Ende wy sijn broeders allegader;
Hierom isset boven maten,
Dat si dus zere maloanderen haten.
Die eeudraehtich souden wesen;
Dit waer een wonder off te lesen:
Want dat kind seheyt van der moeder.
Men siet daer stryden twe gebroeder,
Ünderlinghe mit partyen.
God, die selse noch castyen,
Heb ic anst, in corten daghen;
Want hi en maehs niet langher verdragen
Die boesheit die daer nu regiert;
Waut elkerlijc die visiert,
Hoe hi den anderen mach bedrieglien;
Dat sei int lest hem selven lieghen.
Want wye wel doet, dien dar niet varen.
Dat hem yemant sal beswaren.
Als die hoechtc ncdcrdaelt
Ende men den laeehsten boven liaelt,
Ander avonturen trat.
Woudmen gaen den rechten pat,
Ende peinsen om dat hoghe woort,
Dat totter edelheit behoert,
Soe en mocht dit -wonder niet ghescien;
Mar neen, men sal veel liever sien,
Die te hove wat nyevves bringhen,
i