Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 219 — ^
lleinbyzes rliiclit.
[Aan Ilembyzcs hervormingsdwingclaudij was eindelijk,
in Aug. 1579, met Oranjes werkdadige tusschenkomst, een
einde gemaakt, en gene vond zich, uit vrees voor erger,
gedrongen le vluchten (27 Aug.). Bij den Paltsgraaf Jan
Cazimir, ziju medestander , vond hij eene welwillende op-
name.]
Hoort, hoe 'tgaet te Geudt, jent,
't AYclk elcken es hekent:
Die voormaels triiunpheerden,
Al met ghewelde wreet.
Van moede heet, zonder bescheet,
Eu ander pcrsequeerden,
Lyden nu zelve leet.
Hembyze moeste gaen zacn.
Door al zijn valsch vermaeu.
Dat hy hadd' helpen stellen
Tcghen den Prince wijs;
't Subtijl advijs Smalt haest als ijs.
Het waren al rebellen.
Die hem gaven den prijs.
Dathenus obstinaet ', quaet,
En cost hem gheven raet.
Noch al zijn ruyters mede.
Noch capiteynen fijn,
Up dat termijn; Het moeste ziju
Dat hy zond' ruymcn de stede,
Of hem naecte groot ghepijn.
Kcrckbrekcrs menichfaut, staut,
lloovers van zelvcr eu gaut,
Wacr zydy nu ghedoken.
Dat ghy u hooft laet vlien?
Ghy moetet zien, Rijckdom voor dien
Haddet, 't was zoo ghcsprokcn,
(ihy cn durft den tant niet biên.
1 Datheeii hud zich reeds 13 Aug. in slille weggcmual^l.