Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 2i7 —
Die vaudcr Staten Icghcre de sake hebben vernonien,
Sonden acht vendels Scliottcn en hondert viftich te peerde;
Yleys cn Wynckeliuan lietense in, thaerder vromen,
Kn hebben zo de Corneliaencn glicdwonghcn metten zweerde,
Eick zochte een gat om te loopen heur veerde;
Heuren collonel liep tottcn lialse int water met verstrangen,
Alle muytmakers en verraders, hoe groot van weerden.
Die waren daer terstont ghegrepen en ghevanghen,
Maer, het is schac, daer cn ziju ghccnc ghohanghcn.
Biydc uitzichten.
[Een roomsch- cn spaansch-geziud Gentenaar zocht zich in
de tijdelijke verdrukking, waaronder hij in zijne hevig her-
vormde woonplaats zuchtte , op te beuren door do uitzichten
te beschimpen, waarop deze, naar zijn inzien, onder dc
bescherming van Oranje, bogen mocht, alle even helder,
zingt hij, mits men dit opvatte, zoo als dc kreeften gaan.]
Eu gheeft den moet niet verloren, vroom quatrioten,'
Al hebben moeten vercoten de Eranchoisen vaillant
Uut Comene en Werveke, of zy wierden gheschoten.
Zonder ommekijckcn loopende tot Harlebeke abuudant; —
'tSal haest belet sijn deur des Princen bystant.
Die zijn volck vergaren sal met groste ghetalen,
Inghelsche, Schotten, Eranchoisen en Duutschen plalsant.
Want uut alle quartieren heeft hy se doen halen
Om Artois en ïicnegauwe end' alle de Walen
To verbranden, pillieren eu te docne te nieten.
Ghendt, Bruggh', en Yperen, en vreest niet u palen
Uatter .schade zal gebeuren door vochten oft schieten:
Den Papauwen sal nocli haer leven verdrieten.
Door de macht ende wijsheit des Princen van Oraignen, —
Ghelijck de crevitsen gacn in Spaigncn.
Brabant cn Vlacnderlant, u sal hy bcvrydcn,
Ghelijck hy in voorleden tyden Haerlem heeft ghedaen
En Nacrden, dat hy oock iu alle syden
Voorsach, dat hom gheen droulhcit cn cost bcslacn.
Door Sperrcndam maect' liy dat alle victuaillc zaen